Afspraken

  • Klik op de knop Maak afspraak
  • Kom tijdig op de afspraak
  • Maak één afspraak per persoon. Maak voor een tweede persoon een tweede afspraak

Mail: Voor een korte mededeling kan u mailen naar dr1984@outlook.be

        Er is geen medisch advies via mail mogelijk

 

Covid testen om te reizen: Een covid test in het kader van reizen kan niet op de praktijk gebeuren.

U kan hiervoor wel een afspraak maken in volgende centra:

-In het testdorp www.Testcovid.be Opgelet: vanaf 4 juni is het testdorp verhuisd naar

Wilrijkseplein Vogelzanglaan 6 te 2020 Antwerpen (vlak bij Antwerp expo)

-In het Instituut voor Tropische geneeskunde www.ITG.be mail medsec@itg.be of tel 03 247 66 66

-in AML labo Emiel Vloorsstraat 9 te Hoboken, van maandag tot zaterdag. Afspraak via 0471 66 74 77

-in CMA labo Frankrijklei 67 te Antwerpen, van maandag tot zaterdag. Afspraak via 03 231 36 89 of maak ter plaatse een afspraak